Kurs szkoleniowy Breaking Weight Bias

Kompletny zestaw materiałów szkoleniowych, który wyposaży pracowników służby zdrowia w umiejętności i wiedzę, aby rozpoznać i zakwestionować negatywne postawy wobec wagi, dając im narzędzia do zachęcania pacjentów do rozwijania lepszych relacji z jedzeniem i ich ciałem, podczas gdy oni skupiają się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu, a nie na swojej wadze.

Dynamiczny demonstrator

Interaktywne narzędzie, które zwiększy zrozumienie zagrożeń związanych ze stygmatyzacją związaną z wagą w opiece zdrowotnej i pokaże w wizualny i skuteczny sposób jej wpływ na zdrowie jednostek.

Akademia Breaking Weight Bias - miejsce spotkań online

Przestrzeń online, gdzie użytkownicy z całego świata mogą się komunikować, wymieniać pomysłami, dzielić się najlepszymi praktykami, która ma szansę stać się ogromną siecią zwiększającą wpływ projektu.