Kurs szkoleniowy Breaking Weight Bias

Kompletny zestaw materiałów szkoleniowych, który wyposaży pracowników służby zdrowia w umiejętności i wiedzę, aby rozpoznać i zakwestionować negatywne postawy wobec wagi, dając im narzędzia do zachęcania pacjentów do rozwijania lepszych relacji z jedzeniem i ich ciałem, podczas gdy oni skupiają się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu, a nie na swojej wadze.

Dynamiczny demonstrator

Interaktywne narzędzie, które zwiększy zrozumienie zagrożeń związanych ze stygmatyzacją związaną z wagą w opiece zdrowotnej i pokaże w wizualny i skuteczny sposób jej wpływ na zdrowie jednostek.

Akademia Breaking Weight Bias - miejsce spotkań online

Przestrzeń online, gdzie użytkownicy z całego świata mogą się komunikować, wymieniać pomysłami, dzielić się najlepszymi praktykami, która ma szansę stać się ogromną siecią zwiększającą wpływ projektu.

Promotional Material

Newsletters

1st Newsletter: EN/ RO/ PL/ GR

2nd Newsletter: EN/ RO/ PL/ GR

3rd Newsletter: EN/ RO/ PL/ GR

4th Newsletter: EN/ RO/ PL/ GR

Press Releases

1st Press Release: EN/ RO/ PL/ GR

2nd Press Release: ENROPLGR

3rd Press Release EN/ RO/ PL/ GR

4th Press Release: EN/ RO/ PL / GR

Banner

EN/ ROPL/ GR

Infographics

1st set of infographics: ENRO / PL / GR

2nd infographic:EN / RO / PL / GR

3rd infographicEN / RO / PL / GR

4th infographic: EN / RO / PL / GR

5th infographic: EN / RO / PL / GR

6th infographic: EN / RO / PL / GR

7th infographic: EN / RO / PL / GR

8th infographic: EN / RO / PL / GR