Kurs szkoleniowy Breaking Weight Bias

Kompletny zestaw materiałów szkoleniowych, który wyposaży pracowników służby zdrowia w umiejętności i wiedzę, aby rozpoznać i zakwestionować negatywne postawy wobec wagi, dając im narzędzia do zachęcania pacjentów do rozwijania lepszych relacji z jedzeniem i ich ciałem, podczas gdy oni skupiają się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu, a nie na swojej wadze.

Dynamiczny demonstrator

Interaktywne narzędzie, które zwiększy zrozumienie zagrożeń związanych ze stygmatyzacją związaną z wagą w opiece zdrowotnej i pokaże w wizualny i skuteczny sposób jej wpływ na zdrowie jednostek.

Akademia Breaking Weight Bias - miejsce spotkań online

Przestrzeń online, gdzie użytkownicy z całego świata mogą się komunikować, wymieniać pomysłami, dzielić się najlepszymi praktykami, która ma szansę stać się ogromną siecią zwiększającą wpływ projektu.

Promotional Material

Newsletters

1st Newsletter: EN/ RO/ PL/ GR

2nd Newsletter: EN/ RO/ PL/ GR

3rd Newsletter: EN/ RO/ PL/ GR

Press Releases

1st Press Release: EN/ RO/ PL/ GR

2nd Press Release: ENROPLGR

3rd Press Release EN/ RO/ PL/ GR

Banner

EN/ ROPL/ GR

Infographics

EN: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

RO1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

PL1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

GR: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11