Danmar Computers Sp. z o.o. (Poland)

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w dziedzinie technologii informacyjnych i zapewniającą szkolenia zawodowe w tej dziedzinie. Danmar posiada bogate doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, które są wykorzystywane do celów edukacyjnych. Danmar posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, w ramach których pracownicy działu R&D prowadzą badania i przygotowują szkolenia dostosowane do potrzeb różnych odbiorców. W ciągu 18 lat Danmar zrealizował z sukcesem ponad 100 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress, a ostatnio Erasmus+.

Danmar Computers jest twórcą AdminProject (adminproject.eu), systemu on-line do zarządzania projektami europejskimi. Wszystkie działania firmy oparte są na szerokiej i dobrze rozwiniętej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Do sieci krajowych należą instytucje szkoleniowe i doradcze, uniwersytety, szkoły, organizacje pozarządowe oraz firmy sektora prywatnego. Sieć międzynarodowa obejmuje partnerów o różnym profilu, pochodzących z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją Danmar Computers jest promocja edukacji przez całe życie oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji dla wszystkich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.