Promoting health without harming through digital training tools

Scroll to content

Wzmocnienie pozycji pracowników służby zdrowia w celu skutecznego radzenia sobie z sytuacjami związanymi z uprzedzeniami dotyczącymi wagi, wyposażenie ich w umiejętności i narzędzia metodologiczne w zakresie zdrowia publicznego i praw człowieka, które pozwolą na identyfikację tych uprzedzeń i podkreślą problemy związane z dyskryminacją.

Dostarczenie pracownikom służby zdrowia wskazówek dotyczących rozpoznawania negatywnych postaw i przeciwstawienia się uprzedzeniom związanych z wagą, tak aby traktować wszystkich pacjentów z godnością i zrozumieniem.

Pomoc klientom/pacjentom w doświadczaniu lepszej relacji z jedzeniem i ich ciałem, skupiając się na dobrym samopoczuciu.