Αποτελέσματα

Scroll to content

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Breaking Weight Bias

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο από εκπαιδευτικό υλικό που θα εφοδιάσει τους επαγγελματίες υγείας με δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου, να αναγνωρίσουν και να επαναπροσδιορίσουν την ενδεχόμενη αρνητική στάση και τις προκαταλήψεις σχετικά με το σωματικό βάρος.

Παράλληλα θα τους προσφέρονται τα εργαλεία για να ενθαρρύνουν τους ασθενείς τους να αποκτήσουν καλύτερη σχέση με το φαγητό και το σώμα τους, εστιάζοντας στην υγεία και την ευεξία και όχι στο σωματικό βάρος.

Η διαδραστική πλατφόρμα

Ένα διαδραστικό εργαλείο που θα ενισχύσει την κατανόηση των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με το στίγμα βάρους στον τομέα της υγείας και θα παρουσιάζει με οπτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους τον αντίκτυπό του στην υγεία των ατόμων.

Ακαδημία Breaking Weight Bias, ένας διαδικτυακός χώρος συνάντησης

Ένας διαδικτυακός χώρος όπου χρήστες από ολόκληρο τον κόσμο θα μπορούν να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν ιδέες και να μοιράζονται βέλτιστες πρακτικές, με τη δυνατότητα να μετατραπεί σε ένα τεράστιο δίκτυο που θα ενισχύει τον αντίκτυπο του προγράμματος.

Ενημερωτικό υλικό

Newsletters

1st Newsletter: EN/ RO/ PL/ GR

2nd Newsletter: EN/ RO/ PL/ GR

3rd Newsletter: EN/ RO/ PL/ GR

Press Releases

1st Press Release: EN/ RO/ PL/ GR

2nd Press Release: ENROPLGR

3rd Press Release EN/ RO/ PL/ GR

Banner

EN/ ROPL/ GR

Infographics

EN: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

RO1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

PL1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

GR: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11