Η εταιρεία Inova λειτουργεί από το 2001 με κύριο σκοπό την υποστήριξη όσων υποεκπροσωπούνται ή αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις στην αξιοποιήση των δυνατοτήτων τους. Η εταιρεία Inova έχει εξειδικευμένη εμπειρία στη διοργάνωση εργαστηρίων, σεμιναρίων κατάρτισης και προγραμμάτων καθοδήγησης, με σκοπό να βοηθήσουν όσους επιθυμούν να εξελιχθούν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σαν εταιρεία έχει συμμετάσχει στο παρελθόν και σε άλλα έργα σχετικά με την ευεξία, την ενσυνειδητότητα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένου ενός έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus +, το Weight Matters.

Τα προγράμματά της εταιρείας Inova παρέχουν στους ενδιαφερόμενους coaching και mentoring, με σκοπό την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων που χρειάζονται για να επιτύχουν τους στόχους τους σε διάφορες πτυχές της ζωής τους. Η εταιρεία παρέχει ατομικές συνεδρίες coaching, εργαστήρια και κύκλους εκπαίδευσης από μια σειρά υπηρεσιών που ονομάζεται Enterprise / Career / Mentoring Circles ™. Οι κύκλοι εκπαίδευσης της Inova είναι μια σειρά υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν από την Inova και συνδυάζουν mentoring, coaching και εκμάθηση δράσης (action learning), με στόχο να υποστηρίξουν τους ανθρώπους να προβληματιστούν και να εξετάσουν τους προσωπικούς στόχους της ζωής τους. Αυτή η μεθοδολογία αναγνωρίστηκε από το ακαδημαϊκό τμήμα επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Aberdeen ως ένα επιτυχημένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Inova’s Facebook

Inova’s LinkedIn

Inova’s Twitter: @InovaUK Inova’s Instagram: @inovaUK