Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Babeș-Bolyai

Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Babeș-Bolyai ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2015 στο πλαίσιο των Πολιτικών, Διοικητικών και Επιστημονικών Επιστημών. Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα δημόσιας υγείας στη Ρουμανία, που στόχο έχει να προωθήσει την εκπαίδευση για τη δημόσια υγεία στην Ανατολική Ευρώπη και να διδάξει στους φοιτητές πώς να προωθήσουν την υγεία και να προλάβουν ασθένειες.

Η επιστημονική δραστηριότητα του Τμήματος Δημόσιας Υγείας επικεντρώνεται στην υποβολή και υλοποίηση έργων σχετικά με την έρευνα-ανάπτυξη-καινοτομία, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την κινητικότητα σε διάφορους υποτομείς της δημόσιας υγείας, της ιατρικής και των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, το τμήμα συμμετείχε σε έργα αξίας άνω των 9.000.000 ευρώ, με συνεργάτες από 30 άλλες χώρες.

Στόχος είναι η βελτίωση της υγείας των ανθρώπων στη Ρουμανία αλλά και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μέσω διεπιστημονικής συνεργασίας γύρω από την έρευνα και τις πρακτικές στον τομέα της δημόσιας υγείας. Μέχρι σήμερα, αυτό επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή του τμήματος σε έργα μεγάλης κλίμακας.

Το τμήμα δημόσιας υγείας είναι η μόνη οντότητα στην περιοχή που έχει αρχίσει να εστιάζει σε μελέτες βάσει πληθυσμού, στρατηγικές πρόληψης και παρεμβάσεις δημόσιας υγείας