Projekt Breaking Weight Bias został oficjalnie rozpoczęty!

Pierwsze spotkanie partnerów odbyło się w lutym 2021 roku.

Przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich spotkali się aby omówić działania, dzięki którym zostaną osiągnięte cele projektu. Spotkanie było bardzo owocne, a partnerzy rozpoczęli już pracę nad pierwszym działaniem, które dotyczy badań na temat uprzedzeń związanych z wagą w opiece zdrowotnej w krajach partnerskich. Kolejnym podjętym działaniem jest dystrybucja ankiet w celu określenia potrzeb szkoleniowych pracowników służby zdrowia.

Bądźcie na bieżąco!