Το πρόγραμμα 'Breaking Weight Bias' έχει ξεκινήσει και επίσημα!

Η πρώτη συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021.

Εκπρόσωποι από όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο έργο συναντήθηκαν, συζήτησαν τα βήματα για την επίτευξη των στόχων του έργου και καθόρισαν τις πρώτες δραστηριότητες που χρειάζεται να γίνουν. Η συνάντηση ήταν πραγματικά καρποφόρα και οι συνεργάτες έχουν αρχίσει ήδη να εργάζονται για την πρώτη δραστηριότητα που αφορά τη βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με το στίγμα βάρους στον τομέα υγείας στις χώρες των συνεργατών και τη διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας.

Μείνετε συντονισμένοι!