Skośność wagi - Ocena

Co to jest uprzedzenie wagowe?
Który(e) powód(y) może(gą) tłumaczyć, dlaczego osoba żyjąca w dużym ciele może opóźniać wizyty lekarskie?
Co opisuje model cyklicznej stygmatyzacji związanej z otyłością?
Otyłość jest wynikiem braku aktywności fizycznej i najczęściej jest spowodowana niezdrowymi nawykami żywieniowymi
Dyskryminacja i uprzedzenia związane z wagą są coraz częstszym zjawiskiem w społeczeństwach zachodnich
Wiele stereotypów dotyczących nadwagi i otyłości opiera się na błędnym przekonaniu, że masa ciała może być całkowicie kontrolowana przez poszczególne osoby, co sprawia, że winę za ten stan rzeczy ponosi ludzka siła woli.
Według Canadian Obesity Clinical Practice Guidelines uprzedzenia związane z wagą, stygmatyzacja i dyskryminacja w zakresie wagi mogą mieć wpływ na leczenie otyłości.