Προκατάληψη βάρους - Ερωτήσεις κατανόησης

Τι είναι η προκατάληψη βάρους;
Ποιος λόγος ή ποιοι λόγοι μπορούν να εξηγήσουν γιατί ένας άνθρωπος με βαρύ σώμα μπορεί να καθυστερήσει τα ιατρικά του ραντεβού;
Τι περιγράφει το κυκλικό μοντέλο της παχυσαρκίας/στίγματος βάρους;
Η παχυσαρκία είναι το αποτέλεσμα της σωματικής αδράνειας και συνήθως προκαλείται από ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες
Οι διακρίσεις λόγω βάρους είναι ένα αυξανόμενο φαινόμενο στις δυτικές κοινωνίες.
Πολλά στερεότυπα σχετικά με το βάρος και την παχυσαρκία βασίζονται στη λανθασμένη πεποίθηση ότι το σωματικό βάρος μπορεί να βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο των ατόμων, ρίχνοντας έτσι την ευθύνη στην ανθρώπινη θέληση.
Σύμφωνα με τις Καναδικές Κατευθυντήριες Γραμμές Κλινικής Πρακτικής για την Παχυσαρκία, η προκατάληψη βάρους, το στίγμα και οι διακρίσεις λόγω βάρους μπορούν να έχουν αντίκτυπο στη θεραπεία της παχυσαρκίας.