Στην ATERMON, προσπαθούμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της Εφαρμοσμένης Έρευνας σε αναδυόμενες τεχνολογίες και εργαλεία, ενώ πειραματιζόμαστε συνεχώς με καινοτόμες ηλεκτρονικές λύσεις για διάδοση της γνώσης. Η ομάδα αποτελείται από επαγγελματίες με υψηλή εξειδίκευση στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, στην τεχνική συμβουλευτική, στο σχεδιασμό & την κατασκευή ιστοσελίδων, στην ανάπτυξη περιεχομένου και στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Η αποστολή μας είναι να εμπνεόμαστε και να σχεδιάζουμε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT) που θα δίνουν πρακτικές λύσεις Μηχανικής & Τεχνολογίας (E&T), βασισμένες σε μοντέλα παιχνιδοποίησης (gamification). Οι αξίες μας υπηρετούν τις αρχές της Ανοιχτής & Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης και της Εξατομικευμένης Μάθησης, σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο που δεν θα υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.