Βάρος και Πάχος στη σύγχρονη κοινωνία Ερωτήσεις κατανόησης - Ερωτήσεις κατανόησης

Η κουλτούρα της δίαιτας αναφέρεται στη σωστή διατροφή ενός ατόμου που λαμβάνει τις σημαντικές βιταμίνες και ουσίες για την εκτέλεση των καθημερινών του δραστηριοτήτων.
Το ιδανικό του αδύνατου σώματος (ιδεολογία του αδύνατου σώματος) οδηγεί στην έγκριση του σώματος του ατόμου και παρακινεί τους ανθρώπους να διατηρήσουν ένα υγιές σώμα και πνεύμα.
Σε αντίθεση με τις αναγνωρισμένες ασθένειες και επιδημίες, η παχυσαρκία:
Το να έχουμε μια κουλτούρα που υπαγορεύει τι, πότε και πόσο μπορεί κανείς να φάει, καθώς και ορίζει τι είναι καλό, ηθικό και άξιο μόνο για χάρη του κέρδους, μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία και τις ζωές των ανθρώπων.
Tα σύγχρονα κινήματα που επιδιώκουν να επανοικειοποιηθούν τη λέξη «χοντρός» έχουν ως σκοπό: