• Bieżący Wprowadzenie
  • Uprzedzenia dotyczące wagi
  • Uprzedzenia dotyczące wagi w placówkach opieki zdrowotnej
  • Internalizacja uprzedzeń dotyczących wagi
  • Waga i otyłość w nowoczesnym społeczeństwie
  • Demontaż masy ciała
  • Narzędzia do zdrowszych relacji z żywnością i ciałem
  • Kompletny

Witaj w Dynamicznym Demonstratorze!

Jak wiadomo, negatywnym postawom wobec wagi i ich konsekwencjom można zapobiegać i należy się nimi zająć w ramach polityki publicznej, edukacji i opieki zdrowotnej. Niestety, opieka zdrowotna może łatwo stać się negatywnym i wstydliwym doświadczeniem dla osób z nadwagą z powodu negatywnych stereotypów na ich temat. Pracownicy służby zdrowia powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania swoim pacjentom lub klientom bezstronnego wsparcia.

W tym miejscu do gry wchodzi Dynamiczny Demonstrator. Zostaniesz poproszony o zidentyfikowanie uprzedzeń dotyczących wagi i problematycznych sytuacji w rzeczywistych scenariuszach.

Powodzenia!