• Τρέχοντα Εισαγωγή
  • Προκατάληψη βάρους
  • Η προκατάληψη βάρους σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης
  • Εσωτερίκευση της προκατάληψης βάρους
  • Σωματικό βάρος και Πάχος στη σύγχρονη κοινωνία
  • Αποδόμηση των επικρατέστερων πεποιθήσεων για το βάρος
  • Εργαλεία για μια πιο υγιή σχέση με το φαγητό και το σώμα
  • Ολοκλήρωση

Καλώς Ορίσατε στη Δυναμική Αναπαράσταση!
 

Οι διακρίσεις λόγω βάρους και οι επιπτώσεις τους στους ανθρώπους αποτελούν ζητήματα που μπορούν να προληφθούν και που χρειάζεται να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν με συστηματικό τρόπο μέσω των πολιτικών δημόσιας υγείας, της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης.  Δυστυχώς, οι χώροι υγειονομικής περίθαλψης μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε μία δυσάρεστη και ντροπιαστική εμπειρία για άτομα με βαρύ σώμα εξαιτίας των αρνητικών στερεοτύπων βάρους.  Οι επαγγελματίες υγείας είναι απαραίτητο να εκπαιδεύονται κατάλληλα, ώστε να παρέχουν σε όλους τους ανθρώπους αμερόληπτη υποστήριξη.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο έχει δημιουργηθεί η Δυναμική Αναπαράσταση!

Μέσα από την απεικόνιση 12 διαφορετικών σεναρίων, σας προσφέρεται η δυνατότητα να αναγνωρίσετε το πώς μπορεί να εκδηλωθεί η προκατάληψη βάρους στην πραγματική ζωή και στη συνέχεια, να αναλογιστείτε κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης.

Καλή αρχή!